2b. Socha pro Plzeň

Adresa

Smetanovy sady, Plzeň

Začátek výstavy

20. 10. 2015 0:00

Konec výstavy

20. 10. 2015 23:45

Termín vernisáže

20. 10. 2015 17:00

Podrobně o vernisáži

Vernisáž (ukončení akce): 20. 10. v 17 hod.

 

Průběh zahraniční mise Sochy pro Plzeň bude možné sledovat na Facebooku a webových stránkách, kde budou i zveřejněny podrobnosti k jejímu návratu.

fáze4


Podrobně o místě

Depo, vozovna městské pouliční dráhy
„Hned po nastoupení dovolené (od počátku roku 1882) jsem přestěhoval svou dílničku z domu U Zvonu, kde vznikla moje obloukovka, do zrušeného plzeňského cukrovaru,“ píše ve svých pamětech legendární vynálezce František Křižík. V době „stěhování dílničky“ nejspíš ještě netušil, že továrnu zanedlouho příznačně vystřídá budova tramvajové vozovny, která na pozemcích zaniklého Rolnického akciového cukrovaru – i s vynálezcovou pomocí – vyrostla roku 1899 podle projektu městského stavebního úřadu.
Původní část objektu depa Elektrických drah královského města Plzně, jak se podnik jmenoval, tvořila zděná hala se čtyřmi vjezdy v průčelí a střechou z ocelové konstrukce, jejíž skelet dodala firma Emil rytíř Škoda. Objekt byl roku 1926 ještě rozšířen o druhou budovu, přesto však po skončení druhé světové války z kapacitních důvodů došlo k jeho adaptaci na trolejbusovou halu a v 50. letech na dílny.
V srpnu 2014 město zprovoznilo depo nové, umístěné v prostoru zaniklého Karlova. Objekt si ještě téhož roku vypůjčila společnost Plzeň 2015, která do něj přesunula významnou část svých programových a partnerských aktivit. Jejich realizaci by měl prostor – nově nazvaný DEPO2015 – sloužit až do prosince roku 2017.

Autoři

Tomáš Moravec

/na fotce uprostřed/ (1985 Praha) podobně jako Matěj Al-Ali začal svoje umělecké vzdělání na plzeňské univerzitě a absolvoval na pražské AVU. Ještě v době studií zaujal odbornou veřejnost svou schopností nacházet v každodenní realitě závažná sdělení, pro která hledal v prostředí města i možnosti, jak je zde prezentovat. Za to si také vysloužil účast ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2008.

Petr Dub

/na fotce vlevo/ (1976 Praha) prošel různorodými ateliéry na několika školách (Soukromá vyšší odborná škola umění ve Zlíně, VŠUP v Praze, FaVU VUT v Brně). Výchozí pozicí jeho uměleckého přístupu je pohrávání si s odkazy modernismu a minimalismu, které postupem času začal obohacovat o další sociální a kulturní významy (Co všechno bychom mohli dělat, pokud bychom nevěděli jak; 2013).

Matěj Al-Ali

/na fotce vpravo/ (1985 Bardějov) studoval na Západočeské univerzitě v Plzni a na VŠUP v Praze. S Tomášem Moravcem našli vzájemné souznění při kombinování minimalistického uměleckého projevu s realitou všedního dne. Od roku 2011 je možné datovat hledání společných témat spojených s městem a architekturou, ke kterým se názorově přidružil také Petr Dub. Doposud nejpropracovanější společnou instalací byla výstava Panic Room v Karlín Studios (2014).
DO DISKUSE

Diskuse k místu

od: anonym55

18. 07. 2015 | 07:24 |

Jak to vypadá se Sochou pro Plzeň? Děkuji.

Registrovat se

Přidat komentář k místu

KomentářGoogle+