Socha pro Plzeň se vrátila a do 27.11. jí můžete vidět v mázhauzu plzeňské radnice

# Příspěvek bez tagů

Vloženo12. 11. 2015

Text Karina Kubišová

V úterý 20.11. proběhla poslední akce projektu Zen Plzeň – město jako výstava. Do Smetanových sadů se vrátila Socha pro Plzeň, z partnerského města Regensburg a autoři Matěj Al-Ali, Petr Dub a Tomáš Moravec objekt symbolicky předali městu Plzeň do rukou náměstka primátora Martina Baxy. Po pokřtění Sochy se návštěvníci akce přesunuli do prostor Státní vědecké knihovny, kde autoři presentovali záměr projektu, jeho průběh i poselství Sochy pro Plzeň. Na prezentaci navázala debata o roli umění a drobné architektury ve veřejném prostoru. Do panelu přijaly pozvání náměstek primátora města Plzně Martin Baxa, ředitelka ÚKR MP Irena Vostracká, místostrarosta ÚMO 3 Radoslav Škarda, vedoucí Odboru památkové péče MMP Petr Marovič, sochař Benedikt Tolar (účastník Zen Plzeň, spoluautor instalace Budelíp) a výtvarný umělec Tomáš Moravec (účastník Zen Plzeň, spoluautor projekt Socha pro Plzeň). Role moderátora se ujal kurátor projektu Rostislav Koryčánek.

Po skončení debaty, za doprovodu hudby a skalních příznivců (které neodradil déšť a chladné počasí), byla Socha pro Plzeň autory vlastnoručně přenesena ze Smetanových sadů do mázhauzu plzeňské radnice, kde je vystavena do 27. listopadu.

20151021_Vernisaz_PP_069 20151021_Vernisaz_PP_085 20151021_Vernisaz_PP_100 20151021_Vernisaz_PP_123 20151021_Vernisaz_PP_137