2a. Socha pro Plzeň

Adresa

DEPO 2015, Presslova Plzeň

Začátek výstavy

29. 04. 2015 0:00

Konec výstavy

20. 11. 2015 23:45

Termín vernisáže

28. 04. 2015 19:00

Podrobně o vernisáži

Vernisáž – slavnostní expedice: 28. 4. v 19 hod. za účasti autorů a kurátora projektu.
Večer bude pokračovat koncertem romské kapely Kale.
Vstup volný.

 

 

fáze1

fáze2

Socha_pro_Plzen_06 22_al-ali-dub-moravec_ON-THE-ROAD-Sculpture-for-Pilsen-2015 25_al-ali-dub-moravec_Sculpture-for-Pilsen-Regensburg-2015

 

 

 


Podrobně o místě

Depo, vozovna městské pouliční dráhy

„Hned po nastoupení dovolené (od počátku roku 1882) jsem přestěhoval svou dílničku z domu U Zvonu, kde vznikla moje obloukovka, do zrušeného plzeňského cukrovaru,“ píše ve svých pamětech legendární vynálezce František Křižík. V době „stěhování dílničky“ nejspíš ještě netušil, že továrnu zanedlouho příznačně vystřídá budova tramvajové vozovny, která na pozemcích zaniklého Rolnického akciového cukrovaru – i s vynálezcovou pomocí – vyrostla roku 1899 podle projektu městského stavebního úřadu.
Původní část objektu depa Elektrických drah královského města Plzně, jak se podnik jmenoval, tvořila zděná hala se čtyřmi vjezdy v průčelí a střechou z ocelové konstrukce, jejíž skelet dodala firma Emil rytíř Škoda. Objekt byl roku 1926 ještě rozšířen o druhou budovu, přesto však po skončení druhé světové války z kapacitních důvodů došlo k jeho adaptaci na trolejbusovou halu a v 50. letech na dílny.
V srpnu 2014 město zprovoznilo depo nové, umístěné v prostoru zaniklého Karlova. Objekt si ještě téhož roku vypůjčila společnost Plzeň 2015, která do něj přesunula významnou část svých programových a partnerských aktivit. Jejich realizaci by měl prostor – nově nazvaný DEPO2015 – sloužit až do prosince roku 2017.


Podrobně o díle do detailu

Umění či jakákoliv kulturní akce je chtě nechtě součástí toho, co nazýváme politické nebo společenské dění. To, že Plzeň je pro tento rok nositelem titulu Evropské hlavní město kultury, je dokladem toho, že chce hrát závažnější roli nejen v rámci České republiky, ale i Evropy. Oficiální prohlášení tohoto typu ale nezaručuje, že požadovaný záměr se také skutečně naplní. Matěj Al-Ali, Petr Dub a Tomáš Moravec vytvoří Sochu pro Plzeň, kterou ještě dříve, než ji odhalí Plzeňanům, odvezou do některého z evropských partnerských měst jako zvěst o tom, že se v Plzni odehrává akce evropského formátu. Po několika měsících „diplomatického působení“ v některém z partnerských měst se artefakt vrátí zpět do Plzně a její obyvatelé budou moci rozhodnout, kde konkrétně by Socha pro Plzeň měla stát.

Autoři

Tomáš Moravec

/na fotce uprostřed/ (1985 Praha) podobně jako Matěj Al-Ali začal svoje umělecké vzdělání na plzeňské univerzitě a absolvoval na pražské AVU. Ještě v době studií zaujal odbornou veřejnost svou schopností nacházet v každodenní realitě závažná sdělení, pro která hledal v prostředí města i možnosti, jak je zde prezentovat. Za to si také vysloužil účast ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2008.

Petr Dub

/na fotce vlevo/ (1976 Praha) prošel různorodými ateliéry na několika školách (Soukromá vyšší odborná škola umění ve Zlíně, VŠUP v Praze, FaVU VUT v Brně). Výchozí pozicí jeho uměleckého přístupu je pohrávání si s odkazy modernismu a minimalismu, které postupem času začal obohacovat o další sociální a kulturní významy (Co všechno bychom mohli dělat, pokud bychom nevěděli jak; 2013).

Matěj Al-Ali

/na fotce vpravo/ (1985 Bardějov) studoval na Západočeské univerzitě v Plzni a na VŠUP v Praze. S Tomášem Moravcem našli vzájemné souznění při kombinování minimalistického uměleckého projevu s realitou všedního dne. Od roku 2011 je možné datovat hledání společných témat spojených s městem a architekturou, ke kterým se názorově přidružil také Petr Dub. Doposud nejpropracovanější společnou instalací byla výstava Panic Room v Karlín Studios (2014).
Registrovat se

Přidat komentář k místu

KomentářGoogle+